CLOSE
Home Europa in Zahlen – Eurostat Jahrbuchuch 2010 epp.eurostat.ec.europa.eu_cache_ITY_OFFPUB_KS-HA-10-001_DE_KS-HA-10-001-DE

epp.eurostat.ec.europa.eu_cache_ITY_OFFPUB_KS-HA-10-001_DE_KS-HA-10-001-DE